EERSTE WERELDOORLOG

v.1
Vul je naam en klas inv.2
WO-1 begon met een aanslag. Waar gebeurde dat?

v.3
Wie was het slachtoffer van die aanslag?

v.4
In WO-1 vochten sommige landen samen. Het waren bondgenoten. Welke landen hoorden bij elkaar?

v.5
Bekijk de afbeelding. Je ziet aan de linkerkant een rode lijn. Wat is dat voor lijn?

grens

v.6
Een van de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog was dat sommige landen zichzelf zo geweldig vonden. Hoe noemen we dat?

nationalisme

v.7
In WO-1 werden steeds meer en steeds nieuwere wapens gebruikt. Dat noemen we wapenwedloop.

nieuwewapens

v.8
Veel werk moest tijdens de oorlog worden gedaan door vrouwen. Als iedereen in een land op een of andere manier te maken heeft met de oorlog noem je dat: Totaal Zinloze Oorlog

totalwar

v.9
Hoeveel militairen zijn in de Eerste Wereldoorlog gestorven?

poppy

v.10
Deze Franse soldaat kan eindelijk naar huis, want de wapenstilstand is getekend. Wanneer was dat?

poilu

Create your own free online surveys now!
Powered by Polldaddy